Knihy - Ota z Freisingu; Historie aneb O dvou obcíchDomůKnihy › Ota z Freisingu; Historie aneb O dvou obcích

  • Ota z Freisingu; Historie aneb O dvou obcích

    Ota z Freisingu (asi 1112–1158) byl spřízněn s předními říšskými rody první poloviny 12. století, včetně Babenberků a Štaufů (rakouskými markrabaty Leopoldem IV. a salcburským arcibiskupem Konrádem, německým králem Konrádem III. i pozdějším císařem Fridrichem Barbarossou – jehož skutky sepsal v díle Gesta Frederici). Studoval ve Francii, inicioval založení cisterciáckého kláštera Heiligenkreuz (1131) v Dolním Rakousku, pozdějšího rodového pohřebiště Babenberků, a účastnil se 2. křížové výpravy (1147). V sedmi knihách spisu Historie aneb O dvou obcích (Chronica sive Historia de duabus civitatibus) Ota shrnuje světové dějiny v duchu Orosia (Dějiny proti pohanům) a svatého Augustina (O Boží obci) a staví do kontrastu dvě říše čili obce – Jeruzalém a Babylón. Překlad Jany Nechutové, Jany Malé a Pavla Černušky je nejen prvním převodem Otova díla do češtiny, ale po překladu do němčiny a angličtiny teprve třetím z latiny vůbec.

    Argo, Praha 2017, 456 stran.