Čínská tušová malba DomůVýtvarné dílo › Čínská tušová malba

Začalo to jedním malým inzerátem, který jsem při ranní kávě objevila v dolním rožku předposlední strany malajských New Straits Times. Stálo tam, že na UTAR (Universiti Tungku Abdul Rahman v Kuala Lumpur) se právě otevírají kurzy čínské tušové malby (Chinese Brush Painting – ChBP), a tak jsem zavolala na uvedený telefon. Příjemný ženský hlas na druhém konci se mne otázal, dorozumím-li se mandarínštinou. Moje nadšení ochablo, což „hlas“ nepochybně vycítil a vyslal ke mně povzbudivé „You´ll just follow the brush strokes of our mister, ok?“ Jasně, to snad dokážu! A tak se začala další z mých velkých životních lásek, která trvá dodnes. K M. Sum Kwai jsem na večerní kurzy docházela celkem dva a půl roku, postupně jsem si přibrala na další půl rok jeho kurzy čínské kaligrafie a posléze se začala učit i základy Mandarínštiny. Jak stručně charakterizovat velmi staré umění malby? Spočívá v mistrovství štětce, v dokonalé koncentraci, v citu pro kompozici i detail… Je to hra, dovednost a meditace současně, každý obraz přináší specifické poselství, promlouvá ke svému divákovi.