• Výtvarné dílo

    Malování, kreslení a všemožnému tvoření se věnuji od chvíle, co se mi podařilo udržet tužku v ruce (ačkoli z psaní jsem ve škole mívala dvojku). Je to můj svět, ve kterém se cítím dobře a občas do něj pustím ty, na nichž mi záleží. Výtvarným vzděláním jsem samouk, nadšený amatér, nikoli však zcela bez výtvarného vzdělání (absolvovala jsem výtvarný obor na LŠU Slunná, posléze ZUŠ Jaroslava Kvapila, čínskou tušovou malbu a základy čínské kaligrafie jsem studovala dva a půl roku na Universiti Tungku Abdul Rahman v Kuala Lumpur, MY, absolvovala jsem také řadu akreditovaných rukodělných kurzů – Lipka, SVČ Lužánky, AHA škola aj.).

  • Rukodělné výrobky

    Patrně jako většina maminek jsem silnou potřebu pracovat s nejrůznějšími přírodními materiály pocítila po narození první ze svých tří dcer, které jsem tehdy po nocích šila hračky (žirafy, sluníčka, kapsáře s písmenky…). Postupně jsem zkoušela další a další techniky, většinou pod vedením zapálených lektorů střediska environmentální výchovy Lipka, kam jsem postupně na kroužky vodila také své tři dcerky, jakož i v centru volného času Lužánky, které je dodnes naším tvořivým útočištěm.