Knihy Domů › Knihy

Věnuji se také psaní a překladům knih. Některé moje publikace naleznete zde.


 • Hildegarda z Bingenu: Ptačí medicína

  Dílo německé mystičky a vizionářky, přezdívané „rýnská Sibyla“, abatyše kláštera sv. Disiboda u Bingen a zakladatelky dvou dalších klášterů (Rupertsbergu v r. 1150 a Eibingenu v r. 1165), Hildegardy z Bingen, dodnes udivuje svým rozsahem (kromě četných vidění je autorkou řady spisů lékařských a přírodovědných, kázání, básní, hymnů, množství dopisů a také jednoho dramatu), neobvyklým v době, kdy drtivá většina žen byla negramotná a jen hrstce z nich se dostalo formálního vzdělání...

 • Isidor ze Sevilly: Etymologie XI

  Latinsko-české vydání základní středověké encyklopedie vědění, zahrnující témata od svobodných umění přes antropologii a přírodovědu až po theologii. Dvanáctá kniha shrnuje základní poznatky starověkých a raně středověkých přírodovědců o čtvernožcích, plazech, ptácích a hmyzu.

 • Geoffrey z Monmouthu: Dějiny britských králů

  Arcijáhen ve velšském Llandsaffu, magister na univerzitě v Oxfordu a biskup ve Flintshire a Westminsteru Geoffrey z Monmouthu (přibližně 1100 – 1155) patří mezi nejvýznamnější autory z hlediska vývoje artušovských legend. Ve svém díle Dějiny britských králů (dokončeném v roce 1138) sleduje panování britských králů od bájného Bruta až po velšské krále vládnoucí v 7. století, včetně příchodu anglosaských kmenů do Británie a osudů jejich prvních vládců...

 • Mistr Jan Hus v polemice a za katedrou

  M. Jan Hus je v této knize představen svými latinskými texty především jako polemik a univerzitní učitel. Z polemických spisů byl pro překlad zvolen projev proti Angličanu Johnu Stokesovi a tři traktáty proti prodeji odpustků. Z univerzitního působení Mistra Jana vzešlo několik promočních promluv, jsou zde podány ty, které do češtiny dosud překládány nebyly...

 • Ota z Freisingu; Historie aneb O dvou obcích

  Ota z Freisingu (asi 1112–1158) byl spřízněn s předními říšskými rody první poloviny 12. století, včetně Babenberků a Štaufů (rakouskými markrabaty Leopoldem IV. a salcburským arcibiskupem Konrádem, německým králem Konrádem III. i pozdějším císařem Fridrichem Barbarossou – jehož skutky sepsal v díle Gesta Frederici)...

 • CORPVS CHRISTIANORVM

  Svazek obsahuje díla M. Jana Husa, která sepsal v kostnickém žaláři nebo je připravil již dříve v souvislosti s kostnickým koncilem. Jedná se o: Sermo de pace, De sufficiencia legis Cristi, De fidei sue elucidacione, De sanguine Cristi sub specie vini, De mandatis Domini, De peccato mortali, De cognicione et dileccione Dei, De tribus hostibus hominis...