Knihy - Mistr Jan Hus v polemice a za katedrouDomůKnihy › Mistr Jan Hus v polemice a za katedrou

  • Mistr Jan Hus v polemice a za katedrou

    M. Jan Hus je v této knize představen svými latinskými texty především jako polemik a univerzitní učitel. Z polemických spisů byl pro překlad zvolen projev proti Angličanu Johnu Stokesovi a tři traktáty proti prodeji odpustků. Z univerzitního působení Mistra Jana vzešlo několik promočních promluv, jsou zde podány ty, které do češtiny dosud překládány nebyly. Jsou zajímavé tím, že osobnost českého reformátora ukazují jinak, než jak o něm obvykle uvažujeme, a také svým svěžím jazykem a stylem. Vedle obou témat, která prozrazuje titul knížky, sou zde dva texty teologického obsahu, ovšem s tehdy aktuálním společenským dosahem: kázání Jděte i vy na mou vinici, věnované tématu, jež je vrcholem i jádrem Husovy nauky, výkladu o podstatě církve, a zčásti podobně zaměřená kvestie O třech pochybnostech. – Texty jsou (s jedinou nepatrnou výjimkou) do češtiny přeloženy poprvé.

    FF MU Brno 2015, překlady, komentáře a poznámky Jana Nechutová a Jana Fuksová, 121 stran.