Knihy - Isidor ze Sevilly: Etymologie XIDomůKnihy › Isidor ze Sevilly: Etymologie XI

  • Isidor ze Sevilly: Etymologie XI

    Latinsko-české vydání základní středověké encyklopedie vědění, zahrnující témata od svobodných umění přes antropologii a přírodovědu až po theologii. Dvanáctá kniha shrnuje základní poznatky starověkých a raně středověkých přírodovědců o čtvernožcích, plazech, ptácích a hmyzu.

    Oikoymenh, Praha 2004, překlad a poznámky Jana Fuksová, úvodní studie Jana Nechutová, 252 stran.